References

 • Agalarova, E.B., Gasanov, A.G., Gotsadze, O.D., 1985. Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1982 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 12-29. 
 • Agalarova, E.B., Gasanov, A.G., Geodakyan, E.G., Gotsadze, O. D., 1987. Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1984 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 19-35. 
 • Agalarova, E.B., Gasanov, A.G., Geodakyan, E.G., Gotsadze, O. D., 1988. Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1985 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 60-75.
 • Akhalbedashvili, A. M. 1970. Khashmskoe zemletryasenie v iyune 1967 goda. Zemletryaseniya v SSSR, v 1967 godu. Izd. Nauka, Moskva.
 • Ayvazishvili, I.V., Lebedeva, T.M., Makhatadze, L. N., Papalashvili, V.G., Pletnev, K.G., Siboshvili, Ts. I., Rustanovich, D.N., Shebalin, N.V., Fabritsius, Z.E., 1973. Zemletryasenie 3 yanvarya 1970 goda v Borjomskom payone. Izd. Metsniereba, Tbilisi, 55 pages (in Russian).
 • Byus, Ye. I.1948. Seysmicheskye usloviya Zakavkaz’ya, chasts I. Izd. AN GSSR, Tbilisi, 304 p.
 • Byus, Ye. I.1952. Seysmicheskye usloviya Zakavkaz’ya, chasts II. Izd. AN GSSR, Tbilisi, 175 p.
 • Gotsadze, O. D., Tutberidze, N.P. 1986. Coordinaty ochagov glavnogo i posleduyshchikh zemletryaseniy. In: Balavadze, B., Chichinadze, V. (Eds.), Paravani earthquake on May 13, 1986., Nauka Publ. House, Moscow, p. 36.
 • Kalinin, N. I., Kuzin, N.P., Leonov, N.P. 1982. Makroseysmicheskoe obsledovanie zemletryaseniya v rayone Inguri GES 27 dekabrya. Zemletryaseniya v SSSR, v 1979 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 27-31.
 • Kondorskaya and Shebalin (Chief Eds) (1982), New Catalogue of strong earthquakes in the USSR from Ancient Times through 1977. 1982. NOAA, USA, 608 pp.
 • Lebedeva, T. M., Makhatadze, L. N., Papalashvili, V. G. 1970. Paravanskoe zemletryasenie 29 iyunya 1967 goda. Zemletryaseniya v SSSR, v 1967 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 34-35.
 • Locati, M., Rovida, A., Albini, P., & Stucchi, M. (2014). The AHEAD portal: a gateway to European historical earthquake data. Seismological Research Letters, 85(3), 727-734.
 • Macroseismic data from archives of the TSU M.Nodia Institute of Geophysics.
 • Makhatadze, L. N., Mukhadze, T. I., Papalashvili, V. G., Tutberidze, N. P., Shengelya, I. S. 1996. Zemletryasenie 16 dekabrya 1990 goda na Djhavakhetskom nagorye v rayone oz. Sagamo. Zemletryaseniya v Severnoy Evrasii, v 1990 g., Izd. OIFZ RAN, Moskva, pp. 28-32.
 • Makhatadze, L. N., Mukhadze, T. I., Papalashvili, V. G. 1997.  Zemletryasenie 23 oktyabrya 1992 goda v Gudamakarskom ushchelie. Zemletryaseniya v Severnoy Evrasii, v 1992 g. Izd. OIFZ RAN, Moskva, pp. 29-36. (in Russia)
 • Napetvaridze., Sh.G., 1984. Gavazskoe zemletryasenie 23 fevralya 1981 goda.  Izd. Metsniereba, Tbilisi, 54 p.
 • Papalashvili, V. G. 1997. Seysmicheskye usloviya Kavkaza. Izd. Metsniereba, Tbilisi, 223 p.
 • Papalashvili, V.G., Bagramyn, A.Kh., Gotsadze, O.D. 1982.  Zemletryaseniya v SSSR, v 1978 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 11-19. (in Russian).
 • Papalashvili, V.G., Mukhadze, T.I., Gogmachadze S.A.,1991. Zemletryasenie 6 sentyabrya v Kobuletskom rayone Adzharskoy ASSR. Zemletryaseniya v SSSR, v 1988 godu. Izd. Nauka, Moskva.  pp. 53-59.
 • Papalashvili, V.G., Agalarova, E.B., 1993. Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1989 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 24-31.
 • Papalashvili, V.G., Butikashvili, N. A, 1996.  Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1990 godu. Izd. OIFZ RAN, Moskva, pp. 24-26.
 • Papalashvili, V.G., Varazanashvili, O.Sh., Gogmachadze, S.A., 1997. Racha-Javskoe zemletryasenie 29 aprelya 1991 goda. Zemletryaseniya v SSSR, v 1991.
 • Papalashvili, V. G., Butikashvili, N. A. 2003. Paravanskoe-II  zemletryasenie 9 fevralya 1997 goda c MLH=4.5, Io=5-6 (Gruziya). Zemletryaseniya v Severnoy Evrasii, v 1997 g., Izd. OIFZ RAN, Moskva, pp. 219-221.
 • Papalashvili, V.G., Akhalbedashvili, A.M., Kakhiani, L.A., 2000. Gruziya. Zemletryaseniya v Severnoy Evrasii, v 1994 g., Izd. OIFZ RAN, Moskva, pp. 18-20.
 • Papalashvili, V.G., Makhatadze, L.N., Gogmachadze, S.A., Labadze, L.B. Askanskoe, 2002. Zemletryasenie 28 maya 1996 goda c Kp=11.7, Io=6-7. Zemletryaseniya v Severnoy Evrasii, v 1996 g. Izd. OIFZ RAN, Moskva, 176-180.
 • Pataraya, E.I., 1957. Gomaretskoe zemletryasenie 11 yunya 1954 goda. Trud. IG AN Gruzinskoy SSR, t. 16, pp. 129-133.
 • Tskhakaia, A. D. 1949. Gudamakarskoe zemletryasenie 15 avgusta 1947 g. Kvart. Seysm. Byull., 14, N1-4, Tbilisi.
 • Tskhakaya, A. D. 1973. Gegechkorskoe zemletryasenie v yanvare 1957 g. Izv. AN SSSR. Izd. AN SSSR, N8, pp. 990-999.
 • Tskhakaya, A.D., Dzhibladze, E.A., 1972. Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1968 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp.17-31
 • Tskhakaya, A. D., Papalashvili, V. G. 1973. Seysmicheskye usloviya Kavkaza. Izd. Metsniereba, Tbilisi, 115 p.
 • Tskhakaya, A. D., Dzhibladze, E. A.  1973. Zemletryaseniya Kavkaza. Zemletryaseniya v SSSR, v 1969 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 19-28.
 • Unpublished instrumental data. Archives of the TSU M. Nodia Institute of Geophysics.
 • Varazanashvili, O. Sh., Gotsadze, O. D. et al. 1989. Paravanskoe (Abul-Samsarskoe) zemletryasenie 13 maya. Zemletryaseniya v SSSR, v 1986 godu. Izd. Nauka, Moskva, pp. 78-86.
 •  Varazanashvili, O., Tsereteli, N., Tsereteli, E. 2011. Historical earthquakes in Georgia (up to 1900): source analysis and catalogue compilation. Monograph, Pub. Hause MVP, Tbilisi, 81 p.